Darželio darbuotojai

                                                                                                                    Darželio direktorė  - Giedrė Jašinauskienė

III vadybinė kategorija, vyr. auklėtojos kategorija.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (magistras): Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, psichologas ir metodininkas.

Pedagoginio ir vadybinio darbo stažas - 42 m.

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Justina Kazlauskė

Vyr. auklėtojos kategorija

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (edukologijos magistras).

Pedagoginio darbo stažas - 4 m

Darželio kolektyvas:

Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai:

Vardas pavardė

Pareigos/kategorija

Išsilavinimas

Pedagoginio darbo stažas

Stasė Rimšienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

26 m.

Jolanta Kemešienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

34 m.

Birutė Paužienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

28 m.

Raimonda Turlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis

3 m.

Rūta Zopelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
18 m.
Daiva Kaminskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis 2 m.
Greta Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis

7 m.

Daina Siautelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštesnysis 7 m.
Raimonda Jašinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
  (edukologijos magistras)

5 m.

Justina Kazlauskė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis 
(edukologijos magistras)
4 m.
Jovita Viskontienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
6 m.
Inga Kornilavičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
2 m.
Karolina Nemickienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis

4 m.

Vaida Akmenėlienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

23 m.

Edita Volčeckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
17 m.
Dalia Ganusauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis
18 m.
Daiva Vytenė Šilkaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
2 m.
Dalia Každailienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
5 m.
Lina Paškevičienė Logopedė
Aukštasis universitetinis 
(edukologijos magistras)
13 m.
Indrė Tamulionienė Logopedė Aukštasis universitetinis 
28 m.

Irena Bakevičienė

Psichologė

Aukštasis universitetinis 

(psichologijos magistras)

27 m.
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .