Darželio darbuotojai

                                                                                                                    Darželio direktorė  - Giedrė Jašinauskienė

III vadybinė kategorija, vyr. auklėtojos kategorija.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (magistras): Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, psichologas ir metodininkas.

Pedagoginio ir vadybinio darbo stažas - 42 m.

Darželio kolektyvas:

Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai:

Vardas pavardė

Pareigos/kategorija

Išsilavinimas

Pedagoginio darbo stažas

Stasė Rimšienė

Auklėtoja, pavaduotoja ugdymui/ vyr. auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

25 m.

Giedrė Zavistanavičienė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis universitetinis

3 m.

Birutė Paužienė

Auklėtoja/vyr. auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

27 m.

Raimonda Turlienė

Auklėtoja

(studijuoja: Kauno kolegija)

2 m.

Jurga Senkutė

Auklėtoja/mokytoja ekspertė

Aukštais universitetinis

27 m.

Rūta Zopelienė

Auklėtoja/vyr. auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

17 m.

Daiva Kaminskienė

Auklėtoja

Aukštasis universitetinis

1 m.

Greta Ramanauskienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

6 m.

Daina Siautelienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

6 m.

Raimonda Jašinauskienė

Auklėtoja

Aukštasis universitetinis
(edukologijos magistras)

4 m.

Justina Kazlauskė

Auklėtoja

Aukštasis universitetinis (studijuoja: magistrantūra)

3 m.

Jovita Viskontienė

Auklėtoja/vyr. auklėtoja

Aukštasis universitetinis

5 m.

Inga Kornilavičienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

1 m.

Karolina Nemickienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

3 m.

Vaida Akmenėlienė

Auklėtoja metodininkė

Aukštasis universitetinis

22 m.

Edita Volčeckienė

Auklėtoja metodininkė

Aukštasis universitetinis

16 m.

Dalia Ganusauskienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

17 m.

Daiva Vytenė Šilkaitienė

Auklėtoja

Aukštasis universitetinis

1 m.

Dalia Každailienė

Auklėtoja

Aukštasis neuniversitetinis

4 m.

Lina Paškevičienė

Logopedė/vyr. logopedė

Aukštasis universitetinis (edukologijos magistras)

12 m.

Irena Bakevičienė

Psichologė

Aukštasis universitetinis

26 m.
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .