Darželio darbuotojai

                                                                  Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktorės funkcijas  - Jovita Šateikienė

 Vyr. auklėtojos kategorija.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (švietimo vadybos magistras).

Pedagoginio darbo stažas - 8 mDirektorės pavaduotoja ugdymui - Justina Kazlauskė (vaiko auginimo ir priežiūros atostogose)

Vyr. auklėtojos kategorija

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (švietimo vadybos magistras).

Pedagoginio darbo stažas - 7 m

Darželio kolektyvas:

Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai:

Vardas pavardė

Pareigos/kategorija

Išsilavinimas

Pedagoginio darbo stažas

Stasė Rimšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

26 m.

Jolanta Kemešienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

34 m.

Birutė Paužienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

28 m.

Raimonda Turlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis

3 m.

Rūta Zopelienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
18 m.
Daiva Kaminskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis 2 m.
Greta Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis

7 m.

Daina Siautelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštesnysis 7 m.
Raimonda Jašinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
  (edukologijos magistras)

5 m.

Justina Kazlauskė
(vaiko auginimo ir priežiūros atostogose)
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis 
(edukologijos magistras)
4 m.
Inga Kornilavičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
2 m.
Karolina Nemickienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis

4 m.

Vaida Akmenėlienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

23 m.

Edita Volčeckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
17 m.
Dalia Ganusauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis
18 m.
Daiva Vytenė Šilkaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis universitetinis
2 m.
Dalia Každailienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aukštasis neuniversitetinis
5 m.
Lina Paškevičienė Logopedė
Aukštasis universitetinis 
(edukologijos magistras)
13 m.
Indrė Tamulionienė Logopedė Aukštasis universitetinis 
28 m.

Irena Bakevičienė

Psichologė

Aukštasis universitetinis 

(psichologijos magistras)

27 m.
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .