Įstaigos vizija

    Įstaigos bendruomenė kompetentinga ir pajėgi kurti XXI a. darželį, orientuota į vaiką ir tenkinanti jo pažinimo bei saviraiškos poreikius.

Įstaigos misija

    Brandinti vaiką mokyklai, ugdyti sveiką, save ir aplinką suvokiančią, dorą, aktyvią, kūrybingą, savarankišką, kritiškai mąstančią, stiprią pažinimo motyvaciją turinčią asmenybę.


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .