Kauno r. Giraitės darželis
Įstaigos darbo laikas:
7.00-18.00

Apie mus

      Darželis yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas – Kauno rajono savivaldybės taryba.

  Giraitės darželis savo veiklą pradėjo 1967 m. 

   Įstaigai vadovauja direktorė Giedrė Jašinauskienė. Jos vadybinio darbo stažas šioje įstaigoje 36 metai. 

   Dirba 18 pedagogogių: auklėtojos ir meninio ugdymo pedagogė. Pagalbos vaikui specialistės: logopedė ir psichologė.
MISIJA

Brandinti vaiką mokyklai, ugdyti sveiką, save ir aplinką suvokiančią, dorą, aktyvią, kūrybingą, savarankišką, kritiškai mąstančią, stiprią pažinimo motyvaciją turinčią asmenybę.

VIZIJA

Įstaigos bendruomenė kompetentinga ir pajėgi kurti XXI a. darželį, orientuota į vaiką ir tenkinanti jo pažinimo bei saviraiškos poreikius.

ĮSTAIGOS FILOSOFIJA

   -  Vaikas - asmenybė. Sudarykime salygas jai bręsti ir tobulėti.

     -  Šeima – partnerė. Veikime drauge.

     -  Darželio darbuotojai – profesionalai.

Kauno r. Giraitės darželis

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  A. Šapokos g. 72, Vijūkų k., Užliedžių sen. Kauno r. sav., Kauno r. sav., tel.:+370 685 62852

el.p. giraitesdarzelis@gmail.com  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,.
 

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .